Episode 328: PHX 2-3 NY, Olimpia Preview with Eduardo Solano